Vitteeya Saksharata Abhiyan at MPBIM held on 10.03.2017